International Military Christmas Tattoo Leiden 9 en 10 december 2017

Omdat het evenement van 10 december 2016 een succes was en mede gelet op de vele positieve reacties willen wij voor 2017 het evenement weer organiseren. Vanwege de vele verzoeken wordt het mogelijk een 2 daagse evenement in de Stad Leiden op 9 en 10 december 2017. Dit houdt in dat er zondagmiddag 10 december een extra taptoe show (matinee) komt. Uiteraard moet het wel financieel haalbaar zijn om dit te kunnen realiseren.

zaterdagmiddag 9 december 2017

Naast het avondprogramma van 9 december 2017 zal er speciaal voor de gehandicapten en mindervalide op zaterdagmiddag 9 december 2017 een matinee gehouden worden zodat zij zeker niet vergeten worden. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking, chronische zieken, mensen met een lichamelijke beperking, rolstoelers en andere beperking. Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De organisatie wil ook hen een kerstgevoel met zang, trommels en trompetten meegeven.

Onze Missie

Voor gehandicapten en mindervalide zijn er in onze regio weinig activiteiten op het gebied van taptoes. Als organisatie willen wij daar iets aan doen. Met optredens van muziekkorpsen, artiesten, demonstratie teams, zang e.d. in kleding die tot de verbeelding spreekt. Door de combinatie van muziek,zang, dans en aandacht voor deze doelgroep zorgen we ervoor dat de mens achter de ziekte of beperking weer zichtbaar wordt. Onze missie is dan ook: “gehandicapten en mindervalide verlichting geven door middel van muziek, zang, dans en persoonlijk contact”. Elk optreden is anders. Bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. De sfeer tijdens de optredens is enerzijds feestelijk, anderzijds raken we bij veel mensen een gevoelige snaar. En dat is precies de bedoeling. Alle regio instellingen zullen dan ook – net als andere jaren – benaderd worden.

zondagmiddag 10 december 2017

Vanwege een groei van het bezoekersaantal en de vele verzoeken is het de bedoeling van de organisatie om op zondagmiddag 10 december 2017 een extra matinee te houden. Deze matinee is bestemd voor het gezin. Omdat wij als organisatie het belangrijk vinden dat kinderen betrokken zijn- en blijven bij culturele activiteiten waaronder de muzikale ontwikkeling in de ruimste “zin des woord”, geven wij deze leeftijdsgroep de gelegenheid om samen met hun ouder(s) de matinee bij te wonen. Wij willen stimuleren daarmee dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument (leren) bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden bij deze kinderen. De entree prijs voor kinderen t/m 12 jaar is tegen een gereduceerd tarief.

Sponsoring – en Fondsen

Sponsors en Fondsenverstrekkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de mogelijkheden om een evenement te organiseren. Zonder een financiële bijdrage van hen is een evenement als dit niet mogelijk. De sponsor en fondsenverstrekker vinden zich terug in een aantal uitingen van het evenement zoals naamsvermelding op het programmaboekje en te verspreiden flyers.